OM KORONA OG REFUSJON


Halden kommune og Brygga kultursal informerer om tiltak i forbindelse med koronapandemien:

Alle arrangementer i Brygga kultursal, unntatt Det Norske Blåseensembles konserter, vil bli avlyst for resten av 2020.

Som følge av smittesituasjonen i Halden har kriseledelsen i Halden kommune besluttet delvis stenging av Brygga kultursal for resten av året.

Halden kommune og Det Norske Blåseensemble deler på bruken av Brygga kultursal. Det Norske Blåseensemble har planlagt to konserter i Brygga kultursal før jul. Begge disse konsertene blir gjennomført som planlagt, i tråd med smittevernreglene.

Vanskelig å unngå mingling
Halden kommune ved Brygga kultursal er arrangør av alle andre aktiviteter i kultursalen og disse blir avlyst eller utsatt resten av 2020.

- Kriseledelsen i Halden kommune har tidligere anbefalt at arrangementer der det er vanskelig å unngå mingling eller tett kø bør utsettes eller avlyses. Til tross for at det har vært jobbet mye og godt med smittevern i Brygga kultursal, har vi erfart at det har vært vanskelig å sikre tilfredsstillende avstand mellom besøkende på vei inn og ut av kultursalen. Som eier av kultursalen tar vi nå ansvar og velger å stenge. Det er leit for mange, men vi gjør det for sikkerhets skyld, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

DNBE gjennomfører
Halden kommune har vært i dialog med Det Norske Blåseensemble (DNBE) om denne beslutningen.

Erfaringsmessig er det enklere å sikre nødvendig avstand under Det Norske Blåseensembles konserter, enn ved andre konserter og arrangementer. DNBE har likevel valgt å styrke bemanningen i foajeen i forbindelse med sine kommende arrangementer. På denne måten vurderer DNBE at de vil kunne ivareta nødvendig avstand slik smittevernet krever. Derfor gjennomføres DNBE-konsertene før jul som planlagt. Det Norske Blåseensemble har også øvinger i kultursalen som vil gjennomføres i tråd med smittevernreglene også i tiden som kommer.

Politiske møter gjennomføres
Halden kommune har den siste tiden gjennomført kommunestyremøter i Brygga kultursal. Dette har vært gjort for å kunne sikre større avstand mellom politikerne enn det er mulig å gjøre i kommunestyresalen. Derfor vil også de gjenstående kommunestyremøtene i 2020 bli gjennomført i Brygga kultursal.

- Brygga kultursal er et bra sted å gjennomføre møter som krever mye plass. Det er viktig for lokalsamfunnet at kommunestyremøtene gjennomføres og akkurat disse møtene er ekstra krevende å ta elektronisk. Derfor vil vi den nærmeste tiden jobbe med utvidede smitteverntiltak rundt disse møtene. Smittevernfaglig kompetanse vil bli involvert når vi nå skal vurdere om vi kan møblere eller på annen måte organisere møtene i kommunestyret slik at møtene blir enda tryggere enn de allerede er, sier kommunedirektøren.
Praktisk informasjon om arrangementer
Har du kjøpt billetter til et arrangement i Brygga kultursal som nå blir avlyst eller utsatt, så bør du den nærmeste tiden følge med på kultursalens nettsider. Praktisk informasjon om refusjon eller flytting av arrangementer vil du finne på denne nettsiden.

SENESTE OPPDATERING 25/11-20:
https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Avlyser-arrangementer-i-Brygga-kultursal.aspx

Smittevern:
Ved ankomst følge oppmerkinger og sprit henda.
Billett vises digitalt eller fysisk til billettør ved inngang til salen.
Det er 2 og 2 seter adskilt med 1 tomt seter i amfi og på parkett (hvis denne er i bruk).
Merk at det også er 1 og 1 sete mellom på noen arrangementer. Ny regel om 1 sete inntrådde 12. oktober.
Etter endt forestilling går man ut dørene i motsatt side av salen oppe og nede. Bli sittende til beskjed gis om hvordan man går ut.
Det er tillatt å ta med drikke. Det er IKKE tillatt å gå ut av salen for å kjøpe mer. Drikken bestilles hos Thon hotell og du må bære den med deg gjennom foajéen.
Det er kun tillatt å reise seg og gå ut av stolraden ved toalettbesøk. 
Toaletter, armlener, dørhåndtak og overflater sprayes mellom hver forestilling. 

Endringer og refusjoner: 
Noen av arrangementene er allerede endret, se liste nedenfor. Noen arrangementer vil finne sted vår eller høst 2021. Enn så lenge beholder du dine billetter inntil videre beskjed gis her og i våre sosiale medier.
Konserter med Det Norske Blåseensemble er også avlyst. Se dnbe.no for mer informasjon om refusjon av billetter.

Nye retningslinjer er at arrangører kan holde arrangementer med opptil 200 personer såfremt ett sete avstand opprettholdes mellom hvert individ eller hver gruppe som hører naturlig sammen. Vårt salkart ser derfor nå slik ut der de blå setene er tillatt, resten er låst: 

Salkart Korona

Refusjon:

Refusjon av billetter, dersom det blir aktuelt, omhandles på denne siden.

Hvorvidt det er grunnlag for å få refundert billettkjøpet vil bero på en konkret vurdering av det enkelte billettkjøpet og den avtalen som er inngått mellom Brygga kultursal og artisten. Kultursalen opplyser om  dette fordi kultursalen har ulike avtaler med artister og managementer, herunder noen avtaler som ikke gir grunnlag for refusjon. 

I henhold til force majeure, som billettkjøpet kan falle innunder i denne situasjonen, så har du i utgangspunktet ikke krav på refusjon når billetten er kjøpt online. Ticketmaster har inntatt reguleringer om hva som skjer i force majeure tilfeller og billettkjøperen må aktivt krysse av at disse vilkårene gjelder før billetten kjøpes.

Men FØR refusjon eventuelt blir gitt, så  forsøker vi  å flytte alle arrangementer. Dette som et første prinsipp, slik at du likevel kan få oppleve arrangementet du har billetter til. Da beholder du samme sete og samme billett. Hvis ny dato kolliderer med egne planer vil vi refundere, dersom det er grunnlag for dette.

Billetter til avlyste arrangementer som ikke gjennomføres på en senere dato vil som hovedregel refunderes. Men dette må også vurderes i hvert tilfelle med utgangspunkt i teksten over. 

Refusjon på billetter kjøpt online: 
Alle billetter kjøpt hos Ticketmaster refunderes ved utfylling av dette skjemaet:
https://help.ticketmaster.no/hc/no/requests/new?ticket_form_id=360000715054
Refusjon er fratrukket billettavgiften som er på 25 eller 30 kroner avhengig av billettprisen. 

Refusjon på billetter kjøpt hos Thon eller Halden turist:
Billettene refunderes hos utsalgsstedet. Her må du oppgi fullt navn, adresse og kontonummer. Ved kjøp over disk har vi nemlig ingen referanse på dette.

For ytterligere spørsmål om refusjon ta kontakt med leder på mail martin@bryggakultursal.no

Vi ber om forståelse om at det er en krevende situasjon vi er i og at det er mange elementer som nå skal tas tak i. Dette tar tid da det er mange involverte parter som skal kontaktes.

Denne siden vil til enhver tid holdes oppdatert om endringer og refusjonsspørsmål.

Bekreftet endring eller avlysning: 
 • 20. mars: Fargespill og DNBE: avlyst 
 • 21. mars: Fargespill og DNBE: avlyst
 • 22. mars: Tistedalsmusikken: avlyst
 • 27. mars: Trygve Skaug: ny dato 12. september
 • 28. mars: Alexx Alexxander: ny dato 1. november
 • 28. april: Årstidene: avlyst
 • 29. mars: Bach-Haydn-Bach: avlyst
 • 04. april: Irwin, Boyle & Manchester Utd-match: ny dato kommer
 • 19. april: Halden storband: ny dato 20.september
 • 09. mai: 100% Ledin: ny dato 8.mai 2021
 • Tistedalsmusikken 15.november er avlyst iht råd fra Norsk Musikkråd
 • Veslefrikk: Hakkebakkeskogen er flyttet fra 14 og 15.desember til 18. og 19.desember. 

Mer info kommer fortløpende.
flik
Kontakt oss!
flik hvit
 
 
Det skjer alltid noe spennende på Brygga kultursal! Bestill billetter i dag!
DATOTIDARRANGEMENTSTEDPÅMELDTE BILLETTER
28.11.202019:00AVLYST: Humorgalla
KJØP
29.11.202018:00PÅ HOLD: Julesanatoriet: Kari Slaatsveen & Ingrid BjørnovBrygga Kultursal Halden
KJØP
01.12.202018:00PÅ HOLD: Veslefrikk - Reisen til julestjernenBrygga Kultursal Halden
KJØP
02.12.202018:00PÅ HOLD: Veslefrikk - Reisen til julestjernenBrygga Kultursal Halden
KJØP
06.12.202018:00AVLYST: Halden Storbands julekonsertBrygga Kultursal Halden
KJØP
11.12.202018:30PÅ HOLD: deLillosBrygga Kultursal Halden
KJØP
11.12.202021:00PÅ HOLD: deLillosBrygga Kultursal Halden
KJØP
12.12.202019:00Julekonsert – Det Norske Blåseensemble med Ole Børud
KJØP
16.12.202019:00PÅ HOLD: Tenorane & Steffen Horn - Julestemninga er garantert!
KJØP
19.12.202012:00PÅ HOLD: Veslefrikk: HakkebakkeskogenBrygga Kultursal Halden
KJØP
tweet
linje
Tollbugt. 4-6, 1767 Halden  - Tlf: (+ 47) 417 53 900
linje
 
Ingen video funnet!