Korona, smittevern og refusjon

Korona, smittevern og refusjon

Fra 11. juni tillates 200 personer på anviste plasser med 1 meters mellomrom mellom hver kohort eller enkeltperson.

Info om flytting, avlysninger og refusjoner følger under.

Smittevern

Når du kommer er det viktig at du følger oppmerking og generelt smittevern. Du finner spritstasjoner så du får spritet hendene, før du viser biletten din til billettør og gjør din entré. Husk å kjøpe det du ønsker å drikke før du går inn, da det ikke er anledning til å forlate salen for å gjøre dette senere. Du får selvsagt lov å bruke toalettet.

Det er noe varierende salkart for tiden og du kan oppleve at på arrangementer er blitt endret på sitteplassene i henhold til statlige og kommunale retningslinjer. Med litt tolmodighet og samarbeid får vi dette til. Vi har i utgangspunktet merket setene slik at to og to kan sitte sammen, men det er lov å avvike litt fra dette, så lenge det er i hvert fall ett sete mellom hver kohort/gruppe.

Du kan være trygg på at vi som jobber på stedet gjør vårt for at armlener, toaletter og andre overflater er desinfisert mellom hver forestilling. Og vi håper med dette at du kan få en god og trygg forestilling.

Endringer

Det vil naturlig nok i stiuasjonen forekomme endringer. Vi gjør så godt vi kan for å holde deg underrettet om disse, gjenom kalenderen på denne siden, vår facebookside eller på e-post, eller telefon når vi ser det nødvendig.

For arrangementer som har blitt flyttet, beholder du biletten din til den nye datoen. Det kan hende du får et litt annet sted å sitte, avhengig av hva som er lov og ved spesielle behov, men du får fortsatt slippe inn. Hvis den nye datoen for arrangementet ikke passer, kan vi prøve å få flyttet deg til et tilsvarende arrangement, eller eventuelt refundere biletten.

Refusjon

Om du får refundert biletten din må vurderes per tilfelle. Dette har i utgangspunktet med avtaler mellom artist, Brygga Kultursal og Ticketmaster å gjøre. Hvis avlysningen er forårsaket av force majeure har du ikke rett på refusjon, noe du har akseptert når du kjøpte blietten.

Du vil så langt det er mulig få tilbud om tilsvarende arrangement, frem for å få refundert biletten. Hvis arrangementet er flyttet til en dato som ikke passer for deg, og ingen andre datoer er tilgjengelige, så kan du få refundert.

Hvis arrangementet er helt avlyst vil du, som hovedregel, få refusjon. Hvis du har kjøpt bilettene ved et fysisk utsalgssted så må du kontakte utsalgssedet og oppgi:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Kontonummer

Biletter som er kjøpt hos Ticketmaster kan refunderes ved å fylle inn skjemaet på denne lenken:

Kontaktskjema for Ticketmaster

For videre spørsmål om refusjon og avlysninger kan du ta kontakt med Brygga Kultursals leder:

Martin Gundersen

Bekreftede endringer og avlysninger

Avlyste og endrede arrangementer
Dato Artist Endring
9. mai 100% Ledin Flyttet til 8. mai 2021
10. april Eva Weel Skram Flyttet til 28. mai
12. februar Yngve Flyttet til 2022
14. april Jarle Bernhoft Flyttet til 26. mai
6. mars 12 gode råd Flyttet til 5. februar 22
7. april Eg snakkar om... Avlyst
8. april Halvdan Sivertsen Flyttet til 27. mai
27. mars Morten Abel Avlyst
30. april Oslo Ess Ny dato kommer
5. mai To rustne herrer Avlyst
7. mai Riksteatret: Høna Avlyst