Korona, smittevern og refusjon

Korona, smittevern og refusjon

Brygga Kultursal er stengt inntil videre beskjed gis her. Smittetrykket er for høy til at arrangementer lar seg gjennomføre. Info om flytting, avlysninger og refusjoner følger under.

Smittevern

Når du kommer er det viktig at du følger oppmerking og generelt smittevern. Du finner spritstasjoner så du får spritet hendene, før du viser biletten din til billettør og gjør din entré. Husk å kjøpe det du ønsker å drikke før du går inn, da det ikke er anledning til å forlate salen for å gjøre dette senere. Du får selvsagt lov å bruke toalettet.

Det er noe varierende salkart for tiden og du kan oppleve at på arrangementer er blitt endret på sitteplassene i henhold til statlige og kommunale retningslinjer. Med litt tolmodighet og samarbeid får vi dette til. Vi har i utgangspunktet merket setene slik at to og to kan sitte sammen, men det er lov å avvike litt fra dette, så lenge det er i hvert fall ett sete mellom hver kohort/gruppe.

Du kan være trygg på at vi som jobber på stedet gjør vårt for at armlener, toaletter og andre overflater er desinfisert mellom hver forestilling. Og vi håper med dette at du kan få en god og trygg forestilling.

Endringer

Det vil naturlig nok i stiuasjonen forekomme endringer. Vi gjør så godt vi kan for å holde deg underrettet om disse, gjenom kalenderen på denne siden, vår facebookside eller på e-post, eller telefon når vi ser det nødvendig.

For arrangementer som har blitt flyttet, beholder du biletten din til den nye datoen. Det kan hende du får et litt annet sted å sitte, avhengig av hva som er lov og ved spesielle behov, men du får fortsatt slippe inn. Hvis den nye datoen for arrangementet ikke passer, kan vi prøve å få flyttet deg til et tilsvarende arrangement, eller eventuelt refundere biletten.

Refusjon

Om du får refundert biletten din må vurderes per tilfelle. Dette har i utgangspunktet med avtaler mellom artist, Brygga Kultursal og Ticketmaster å gjøre. Hvis avlysningen er forårsaket av force majeure har du ikke rett på refusjon, noe du har akseptert når du kjøpte blietten.

Du vil så langt det er mulig få tilbud om tilsvarende arrangement, frem for å få refundert biletten. Hvis arrangementet er flyttet til en dato som ikke passer for deg, og ingen andre datoer er tilgjengelige, så kan du få refundert.

Hvis arrangementet er helt avlyst vil du, som hovedregel, få refusjon. Hvis du har kjøpt bilettene ved et fysisk utsalgssted så må du kontakte utsalgssedet og oppgi:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Kontonummer

Biletter som er kjøpt hos Ticketmaster kan refunderes ved å fylle inn skjemaet på denne lenken:

Kontaktskjema for Ticketmaster

For videre spørsmål om refusjon og avlysninger kan du ta kontakt med Brygga Kultursals leder:

Martin Gundersen

Bekreftede endringer og avlysninger

Avlyste og endrede arrangementer
Dato Artist Endring
20. og 21. mars Fargespill og DNBE Avlyst
22. mars Tistedalens Musikforening Avlyst
27. mars Trygve Skaug Flyttet til 12. september
28. mars Alexx Alexxander Flyttet til 1. november
29. mars DNBE: Bach-Haydn-Bach Avlyst
4. april Irwin, Boyle & Manchester United match Ny dato kommer
19. april Halden Storband Flyttet til 20. september
28. april DNBE: Årstidene Avlyst
9. mai 100% Ledin Flyttet til 8. mai 2021
14. og 15. desember Veslefrikk: Hakkebakkeskogen Flyttet til 18. og 19. desember
13. februar Eva Weel Skram Flyttet til 10. april
12. februar Yngve Ny dato, sanns septemb.
3. mars Jarle Bernhoft Flyttet til 14. april
6. mars 12 gode råd Flyttet til 5. februar 22
7. april Eg snakkar om... Avlyst