Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon som beskriver i hvilken grad nettsiden oppfyller krav til universell utforming av IKT.

Les mer om Tilgjengelighetserklæring på UU-tilsynets nettside.

Les mer om Bryggas tilgjengelighetserklæring

 

Vårt arbeid med universell utforming av ikt

Brygga kultursal går nå systematisk gjennom nettsidene og endrer innhold der det er behov.

Tilgjengelighetserklæring for www.bryggakultursal.no
 

Vår endelige  (dvs. årets) Tilgjengelighetserklæring for www.bryggakultursal.noer foreløpig ikke ferdig, men vi jobber med saken. Vi venter på eksperttesting utført av Acos som er vår leverandør av publiseringsløsning. Vi har fått reservert tid i februar. 

Vi har foreløpig utarbeidet en tilgjengelighetserklæring basert på egen testing og kunnskap. Der vi er usikre på krav har vi svart Nei, men det betyr ikke nødvendigvis at nettsiden ikke oppfyller krav. En tilgjengelighetserklæring som beskriver de faktiske forhold vil bli publisert etter eksperttestingen er gjennomført.

Brygga er i prosess med bytte av leverandør. Dette skjer i mars/april. Ny leverandør utarbeider sidene i henhold til de nye reglene og ny erklæring vil legges ut når dette arbeidet er utført.